Dé ICT specialist voor de agrarische sector

Marco Swinkels

Marco Swinkels

Marco Swinkels volgt het gewicht, groei en voederconversie per varken door individueel wegen met de AutoScale. De varkenshouder kan hierdoor extra nauwkeurig analyseren en plannen.

Marco Swinkels (25) houdt samen met zijn ouders op meerdere locaties in de regio van het Noord-Brabantse Deurne varkens onder de naam Swipigs farms. In het Limburgse Ysselsteyn worden de vleesvarkens aangekocht.

Marco Swinkels

Uiterst nauwkeurig
analyseren en plannen

Voordat varkenshouder Marco Swinkels de vleesvarkensstal toont, hebben we al een aantal varkens gezien. Niet in het echt, maar wel via een beeldscherm. Op de bedrijfscomputer in de kantoorruimte bekijkt Swinkels namelijk de beelden van de varkens die continu individueel gewogen worden op de AutoScale.

‘Met individueel wegen heb ik een managementtool in handen om te komen tot een hogere opbrengst en margeverbetering’

Het is net na de middag en de dieren liggen relaxed in het hok. Dat de dieren een duidelijk dag- en nachtritme hebben, blijkt ook uit de gegevens van de activiteit van de varkens. Naast de individuele gewichten is met het aantal wegingen ook de activiteit per dier te meten.

Voederconversie speerpunt
Marco Swinkels is een jonge en enthousiaste ondernemer, heeft een opleiding gevolgd in marketing en communicatie en wil nu graag verder op het varkensbedrijf. Swinkels werkt niet alleen graag met dieren, maar ook met big data om het bedrijf te optimaliseren.

Ik ben ervan overtuigd dat ik in de toekomst met een juiste afleverplanning een verschil kan maken en dat de slachterij dat ook beloont.

De varkens op de locatie in Ysselsteyn (L.) worden gehouden in een all-in-all-outsysteem. De biggen worden in groepen van 500 met een gewicht van 25 kilo aangekocht. Deze dieren wil de varkenshouder zo goed mogelijk blijven volgen om zo duurzaam en efficiënt mogelijk varkens te houden.

Zelflerende weegschaal
De AutoScale

De zoektocht werd niet alleen in Nederland voortgezet, maar ook in het buitenland via beurzen. Uiteindelijk kwam de varkenshouder vorig jaar terecht bij een ICT-ondernemer om de hoek, in Deurne. Mark Bennenbroek van Agro-ICT ontwikkelde een zelflerende weegschaal, de AutoScale, met ingebouwde RFID-reader.

Momenteel heeft Swinkels deze weegschaal in twee afdelingen gemonteerd. De weegschaal is achter in het hok geplaatst, in de looproute tussen twee hokken in, om de meeste wegingen te krijgen. De varkens gebruiken deze ruimte niet zo snel als toilet- of ligruimte.

Individueel wegen
De varkens zien de weegunit als het ware als een speeltje en komen dan ook meerdere keren per dag vrijwillig over de weegschaal. Het gewicht wordt gekoppeld aan het dier door herkenning via RFID. Bij opleg krijgt zo elk dier het eigen begingewicht om een juiste levensgroei te berekenen.

De AutoScale kan het opleggewicht zelf bepalen, maar dan kan het een paar dagen duren voordat het laatste varken een betrouwbaar opleggewicht heeft. Het is namelijk mogelijk dat er een tweede varken met een poot op de weegschaal staat of dat het varken er half op gaat staan.

Swinkels leidt daarom bij opleg de biggen een keer handmatig over de AutoScale. Met twee man is dat maar 10 minuten werk, legt de varkenshouder uit. Daarna mogen de dieren zo vaak als ze willen over de weegschaal; een ingestelde foutmarge zorgt dat het gewicht van het gewogen varken wordt goedgekeurd of niet.

Optimale voerconversie eerste speerpunt
Het behalen van een optimale voederconversie (VC) is een eerste speerpunt van Swinkels. De huidige VC ligt op 2,5 met een levensgroei van 875. Het streven is om 900 gram groei te bereiken met een VC van 2,4.

Doordat de varkens momenteel zwaarder worden geleverd, is een lagere VC niet haalbaar. De dieren moeten echter wel efficiënt door blijven groeien. Door de dieren dagelijks te monitoren, houdt de ondernemer deze groei in de gaten.

Ik ben ervan overtuigd dat ik in de toekomst met een juiste afleverplanning een verschil kan maken en dat de slachterij dat ook beloont.

Daarnaast vindt de varkenshouder de afleverplanning van groot belang. “Ik ben ervan overtuigd dat ik in de toekomst met een juiste afleverplanning een verschil kan gaan maken en hiervoor ook beloond ga worden door de slachterij”, vertelt Swinkels.

Zoektocht naar optimaal weegstation
Al meer dan zes jaar heeft Swinkels gezocht naar een weegsysteem dat voldeed aan zijn eisen om zijn dieren te volgen, en dat ook nauwkeurig genoeg is. Tot nu toe woog de ondernemer handmatig de dieren.
Van elke batch van 500 dieren worden 2 hokken elke 3 weken gewogen.

Het nadeel van handmatig wegen is dat de dieren stress ervaren en hierdoor mesten voor het wegen. “De gewichten kunnen door stress of wel of geen voeropname tot wel 4 kilo afwijken”, aldus Swinkels, die het nog niet heeft over fouten bij het noteren van de gewichten.

Agro-ICT

Wekelijks heeft Swinkels met de voerleverancier overleg over de resultaten, om zo snel mogelijk te kunnen bijsturen, indien noodzakelijk.

Agro-ICT

Zelflerende weegschaal Autoscale. De varkens blijken een dag- en nachtritme te hebben; in de middag zijn ze actiever dan ’s ochtends. 

Maatwerkoverzicht van Agrovision

De gewichten en de activiteit van de dieren, die via RFID individueel worden herkend, worden in het weegstation weergegeven in het softwareprogramma van de AutoScale. Deze gegevens bekijkt Swinkels elke dag voordat hij de stal in gaat en hij benut dit paar extra ogen in de stal als managementtool om extra opbrengst te genereren in plaats van een lagere kostprijs.

Swinkels gebruikt vervolgens een maatwerkoverzicht van Agrovision om de diergegevens vanuit het managementpakket samen met de meetgegevens vanuit de AutoScale en de CDI-voergegevens verder te analyseren. Voor de toekomst overweegt de varkenshouder om in een afdeling twee weegstations te plaatsen om de effecten van eigen (voer)proeven nog beter in beeld te brengen.

Bedrijfsgegevens

6.000 vleesvarkens
900 gram groei is het streven
2 individuele weegstations
2,4 is streefgetal voor voederconversie
500 biggen per batch aangekocht
100 wegingen per dag

Marco Swinkels

Interesse

in de AutoScale?

Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.
Ook voor andere weegsystemen kunt u bij ons terecht.