Dé ICT specialist voor de agrarische sector

Agro-ICT in de boerderij

Artikel Agro-ICT in Vakblad “De Boerderij”

Mark Bennenbroek (53) , eigenaar van Agro – ICT in Deurne (N.-Br.) ontwikkelde onafhankelijk software en een weegschaal, de AI AutoScale, om vleesvarkens vrijwillig individueel te wegen en te registreren. “Gemiddelden voldoen niet meer in de huidige tijd.”

AutoScale - Slimme weegschaal voor dieren

Vrijwillig individueel wegen

Waarom investeer je in de ontwikkeling van een weegschaal met RFID?

Het is een geleidelijk proces geweest in de ontwikkeling van automatisering. Fokkerijorganisaties zijn al jaren bezig met individueel wegen via RFID. Eerst werden alle gegevens handmatig opgeschreven, daarna kregen we de handhelds. Vervolgens kwamen er readers en smartphones die barcodes en RFID konden uitlezen. Ik ben begonnen met het uitlezen van de gegevens van weegschalen zonder RFID herkenning. Maar er is een groeiende vraag naar een stabiele manier om gegevens van een individuele weging zonder stress te koppelen aan de management- en voergegevens. Zonder individuele registratie zijn de foutmarges in gewichten per dier te groot omdat er veel variatie in de hokken liggen.

Wat bedoel je met foutmarges?

Het begint al bij de opleg van de biggen, lang niet alle biggen zijn 25 kg en groeien even hard. Zonder individuele herkenning moet je dan per dier een grotere foutmarge bij een weging opnemen. Het is dan ook niet duidelijk of er een varken goed op de weegschaal staat of dat er een tweede varken met een poot bij op staat. Ook kan het gewicht tot 3-4 kg afwijken als de dieren net voer opgenomen hebben. Het verschil in gewicht per dier aan het eind van de ronde is nog groter. Dan zal je bijvoorbeeld een foutmarge tussen de 80 en 120 kg moeten opnemen. Gemiddelde weegresultaten zonder individuele herkenning zijn minder betrouwbaar. Met RFID meten krijg je een gemiddeld gewicht van de individuele varkens in het hok. Zonder RFID kunnen meerdere metingen van een zwaar of licht varken dit gemiddelde fundamenteel laten afwijken.

Wat registreer je met de AI Autoscale?

De weegschaal herkent het dier en als het een goede weging is, dus als het gewicht binnen de foutmarges van het dier valt, wordt de weging opgeslagen. Dit kunnen 1 tot 20 metingen per dier per dag zijn. Het is zelfs mogelijk om van elke juiste weging een foto van het dier te maken of het dier te markeren. De gegevens die worden weergegeven in het AI- softwareprogramma zijn de actuele- en de opleggegevens van de dieren die op dit moment in het hok zitten. Als de zwaardere dieren zijn afgeleverd tellen deze niet meer mee in de actuele gegevens.

Zijn de gegevens ook te analyseren?

Met mijn software registreer ik alle gegevens en koppel de diverse data in een groot databestand. Wat de varkenshouder het belangrijkste vindt laat ik op het scherm zien. Het analyseren laat ik aan de specialisten over. Ik kan dan ook nog geen conclusies trekken. Wel merk ik dat de varkenshouders anders naar de varkens gaan kijken en blijken tot nu toe dat de individuele verschillen per varken groter zijn dan verwacht. Ook op het gebied van voeding kan de ondernemer samen met de voerleverancier sneller inspelen op veranderingen in groei en voerconversie.

Heb je in elk hok een weegstation nodig?

Het wegen van de dieren is een monitoringsmiddel waarmee de opbrengst verbeterd kan worden. Hoeveel weegschalen nodig zijn verschilt per ondernemer en bedrijfsvorm. Het wegen van de dieren kan naast het verloop van de resultaten, ook behulpzaam zijn bij proeven zoals het uittesten van verschillende voeders. Hiervoor worden in 1 afdeling, 2 weegschalen geplaatst om bij 2 groepen, een controle- en een testgroep, te testen wat een andere sturing voor invloed heeft.

Agro ICT

Gaan alle dieren wel over de weegschaal?

Het is wel van belang waar het weegstation geplaatst wordt. Het mooiste is om het station in een doorgang te plaatsen om zoveel mogelijk wegingen te krijgen en het niet gebruikt gaat worden als ligplaats of als toilet. Het is geen voerstation, dus we lokken de dieren niet, maar uit ervaring blijkt dat het wel als speeltje gezien wordt en alle dieren over het station gaan. Wel zien we een duidelijk verschil in wegingen per dier, maar ook per dag. In de middaguren zijn de varkens veel actiever. Varkens blijken een sterk dag- nacht ritme te hebben. Daarnaast kun je aan het aantal wegingen ook de activiteit van de dieren meten en ziektes of voerproblemen eerder signaleren. De mogelijkheden zijn nog volop in ontwikkeling en dat geldt niet alleen voor het individueel wegen van vleesvarkens, maar ook voor zeugen.