web analytics

De AI AutoScale is een zelflerende weegschaal met electronische nummerherkenning (RFID)

slimme weegschalen

de Aautoscale

MBDC heeft een zelflerende Weegschaal met Electronische Nummerherkenning (RFID): AI AutoScale.

De AI AutoScale kan bij de dieren worden geplaatst zodat deze bij betreding van de weegschaal worden Herkend (RFID) en gewogen. Op deze manier worden de dieren van het begin tot het einde individueel gevolgd.

Deze gegevens worden opgeslagen en kunnen via het eigen netwerk, bekabeld of draadloos, automatisch worden verstuurd voor Analyse waar een koppeling kan worden gemaakt met Voergegevens, Afkomst en Slachtgegevens.

Klik hier voor een voorbeeld van een Maatwerk-Rapportage van Agrovision met de AI AutoScale.

De AI AutoScale heeft een Tabel voor 10 Kengetallen, 10 Uitgangen en 5 Ingangen die naar eigen voorkeur kunnen worden ingesteld.

De AI AutoScale kan via een webbrowser op een Smartphone, Tablet, Laptop en PC worden beheerd en gemonitord.

mbdc comunit

MBDC heeft een Mini-Computer voor het uitlezen van Com-Poorten: MBDC ComUnit.

Hiermee kan men elk apparaat met een Com-Poort uitlezen zoals Weegschalen en RFID-lezers en via het netwerk, bekabeld of draadloos, beschikbaar maken.

De MBDC ComUnit kan 2 Com-Poorten uitlezen, deze data bewerken en op een scherm en via een webbrowser op een Smartphone, Tablet, Laptop en PC zichtbaar maken.

Voor koppelingen met Windows of Android, beschikken we over resp. een MBDC keyboard koppeling en een MBDC keyboard App.

Maatwerk rapportage  van AI autoscale

Meer weten over de AI autoscale?

Neem vrijblijvend contact op